Duurzaamheid van suikermais
5 juli 2023

Bijdrage van suikermais aan Europese milieu- en klimaatdoelstellingen

Verduurzaming van de landbouw staat in Europa hoog op de agenda. Zo is binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de eco-regeling gestart. In dit kader is er aandacht voor gewassen die kunnen bijdragen aan milieu- en klimaatdoelstellingen en daarmee verduurzaming van de landbouw. CLM is gevraagde een analyse uit te voeren van de duurzaamheid van de suikermaisteelt. Suikermais is een maisvariƫteit die geteeld wordt voor humane consumptie. In Nederland is sprake van een beperkt areaal van deze maissoort. De teeltwijze verschilt aanzienlijk van de snijmaisteelt.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf