Draagvlak ammoniak- en methaanreducerende maatregelen in de melkvee- en varkenshouderij
20 oktober 2023

CLM Onderzoek en Advies en Aeres Hogeschool Dronten hebben, met financering vanuit  het ministerie van LNV, geïnventariseerd wat het draagvlak is voor 12 emissiereducerende maatregelen. Deze technische maatregelen zijn gericht op vermindering van de ammoniak- en/of methaanemissie vanuit de melkvee- en varkenshouderij. Hierbij is zowel gekeken naar het draagvlak in de maatschappij als in de sector. Ook is gekeken welke factoren het draagvlak positief of negatief beïnvloeden.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf