Betere bodem voor en door melkkoeien
11 september 2023

Deze rapportage is opgesteld voor het project ‘Betere bodem voor en
door melkkoeien’ van waterschap de Dommel. Het project is gericht op
het verminderen van emissies naar grond- en oppervlaktewater en het
verbeteren van de bodemkwaliteit. In dit project streven melkveehouders,
in het beheergebied van het waterschap, naar een betere
mestkwaliteit; met als doel een verbetering van de bodem waar die
mest aangewend wordt en minder nitraatuitspoeling. Mestverbetering
wordt nagestreefd door middelen aan het voer toe te voegen
(toevoegmiddelen). Waterschap De Dommel heeft CLM Onderzoek en
Advies (CLM) gevraagd de monitoring van het project te verzorgen. De
CLM-adviseurs kijken daarvoor naar mest, bodem, stoffenbalans,
technische prestaties en gezondheid van de koeien, bovendien
verzamelen ze ervaringen van de projectdeelnemers.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf