Bentazon chloridazon in intrekgebieden van Brabant Water
25 augustus 2022

Brabant Water heeft CLM gevraagd een analyse te maken van het grondgebruik in beide grondwaterbeschermingsgebieden (welke gewassen worden geteeld?) en van het gebruik van bentazon en chloridazon in deze gebieden in de tijd. CLM combineert in deze studie de informatie over percelen en gewassen van RVO (via Boer & Bunder), informatie over het gebruik van bentazon en chloridazon in deze gewassen, en van de registratiegegevens van Schoon Water. Op basis van een tijdreeks wordt - samen met Brabant Water - een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen in concentraties van bentazon en desfenylchloridazon, in het grondwater in Vessem en Lith.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf