Minder residuen op sierplanten; maar het kan nog beter!
21 February 2023

CLM heeft op verzoek van de Tuinbranche in 2022 residu-analyses van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd op sierplanten bij diverse tuincentra.

Deze analyses hebben plaatsgevonden in het kader van de Ambitie 4.0. In deze ambitie werken diverse partijen aan verduurzaming van de sierteeltketen in de vorm van bovenwettelijke eisen voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in dit CLM rapport. Positief is dat de traceerbaarheid van alle 90 onderzochte planten sterk verbeterd is (slechts in 1 geval was de herkomst van de plant niet terug te leiden tot de kweker).

Het hoogste aantal aangetroffen residuen per plant is lager en ook het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn toegelaten is aanmerkelijk gedaald. 

Wel is helaas een lichte stijging te zien van het percentage sierplanten waarbij de ambities worden overtreden. Dit komt vooral door het aantreffen van het insecticide acetamiprid. In de ambitie 4.0 is dit middel voor de meeste gewassen niet toegelaten. Het advies is de ambitie en de bovenwettelijke afspraken duidelijker te communiceren naar telers en hun teeltadviseurs.