Kansen, kosten en draagvlak van klimaatmaatregelen in de varkenshouderij en akkerbouw
22 September 2021

In het klimaatakkoord staan diverse maatregelen genoemd om vanuit de landbouw bij te dragen aan vermindering van de klimaatproblematiek. Maar welke maatregelen genieten de voorkeur van de agrariërs? En welke mogelijkheden zijn er om het draagvlak voor maatregelen te verhogen?

In opdracht van RVO voor maatregelen in de varkenshouderij en de akkerbouw op een rij gezet wat de gevolgen zijn van deze maatregelen voor het bedrijf, en zijn deze maatregelen besproken met agrariërs, ook aan de hand van een "praatplaat", zie hieronder.

Het resultaat is weergegeven in twee rapporten (een gericht op de varkenshouderij en een gericht op de akkerbouw).

Rapportage varkenshouderij
Rapportage akkerbouw