Handreiking aanleg agrarische wasplaatsen
04 June 2024

Een wasplaats op agrarische bedrijven levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en andere vervuilende stoffen naar oppervlaktewater, bodem en vuilwaterriool.

Aanleg wasplaats

In de praktijk blijkt de aanleg van wasplaatsen veelal maatwerk te zijn. Een wasplaats moet passen binnen de erfsituatie, aan de wensen van de agrariër voldoen en moet daarbij ook voldoen aan de geldende regels. Voor dit laatste is kennis en juiste interpretatie van de wetgeving die relevant is voor de aanleg van een wasplaats belangrijk.

Handreiking aanleg agrarische wasplaatsen

De Handreiking Aanleg agrarische wasplaatsen (pdf, 4.2 MB) geeft uitleg over de Rijksregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving die hiervoor van belang zijn. De handreiking is bedoeld als ondersteuning voor het bevoegd gezag. Het is een compact document met de relevante regels en uitleg daarvan. Het document moet helpen de aanleg van wasplaatsen te faciliteren, stimuleren en handvatten te bieden om besluitvorming over aanleg van nieuwe wasplaatsen te versnellen. Daarnaast is de handreiking een compact naslagwerk met praktische en milieutechnische informatie over wasplaatsen en zuiveringssystemen.