Contaminatie van boerenzwaluwen met pesticiden in Nederland
11 November 2021

Pesticiden worden op grote schaal gebruikt in Nederland. Niet alleen in de landbouw, maar ook door particulieren. Dit onderzoek aan Boerenzwaluwen in Nederland laat zien dat niet-uitgekomen eieren, dood gevonden jongen en een adult in totaal 14 verschillende werkzame stoffen van pesticiden bevatten. Waar en hoe hebben de Boerenzwaluwen deze insecticiden, fungiciden en herbiciden, opgedaan en is er wat te zeggen over het mogelijke effect van deze contaminatie? 

CLM schreef eerder een rapport hierover, dat ook diende als bron voor bovenstaand artikel.