Pesticiden in de boerenzwaluw
18 april 2018

Verkennende studie van pesticidenbelasting bij boerenzwaluw in Nederland.
Veertien verschillende pesticiden zijn aangetroffen in niet-uitgekomen boerenzwaluw eieren, dood gevonden jongen en één dode adulte boerenzwaluw. Het betreft insecticiden, fungiciden en herbiciden. Een contaminatieroute via antivliegenmiddelen lijkt aannemelijk, andere routes moeten verder worden onderzocht. Een stof, novularon, is waarschijnlijk afkomstig via voedselopname in Afrika. In hoeverre deze blootstellingen tot schadelijke effecten leiden is lastig vast te stellen. DDT is de meest gevonden stof in de hoogste concentraties.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf