Schoon Water Brabant Tussenrapportage 2014
1 juli 2015

Het programma ‘Schoon Water voor Brabant’ is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drinkwaterwinning. Het project is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, de Brabantse waterschappen en ZLTO. In 2014 is het project verlengd tot 2016. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermings-gebieden: Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helvoirt, Lith, Macharen, Nuland, Roosendaal, Vessem en Waalwijk. Het project is gericht op alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen; agrariërs, gemeenten, bedrijven en bewoners. CLM, DLV Plant, Eco Consult en ZLTO verzorgen de uitvoering van het project. Dit is de rapportage van de resultaten over 2014.


Met medewerking van: B. Aasman (DLV Plant) en J. Hekman (Ecoconsult)

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf