Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland
1 juni 2015

In opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is nagegaan wat de gevolgen zijn van de invoering van fosfaatrechten voor de extensieve melkveehouders in deze provincies. Hiervoor is de resterende fosfaatplaatsingsruimte op deze melkveebedrijven geïnventariseerd. Bij circa één op de 4 melkveebedrijven was in 2014 meer fosfaatplaatsingsruimte dan mestproductie; ong. 5% van de totale plaatsingsruimte op melkveebedrijven in deze provincies. Als alle extensieve bedrijven in Nederland de mogelijkheid zouden krijgen deze plaatsinsgruimte te benutten, betekent dit een toename van de totale landelijke fosfaatexcretie met circa 3,6 mln kg fosfaat (= +2%).

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf