Kosteneffectiviteit van ammoniakmaatregelen
10 november 2022

ABN AMRO heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd om de kosteneffectiviteit in beeld te brengen van maatregelen om de ammoniakemissie van melkveebedrijven te reduceren. Deze vraag is relevant omdat de overheid ten behoeve van het herstel van natuur in Natura2000-gebieden de stikstofdepositie op de natuur aanzienlijk wil verminderen. Daarbij wil de overheid in de nabijheid van Natura2000-gebieden de ammoniakemissie van veehouderijbedrijven in het algemeen en die van melkveebedrijven in het bijzonder, verminderen.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf