Kansen, kosten en draagvlak van klimaatmaatregelen in de open teelten
22 juni 2021

Dit rapport geeft een beschrijving van enkele klimaatmaatregelen op akkerbouwbedrijven, praktische aspecten en kosten van deze maatregelen, het draagvlak hiervoor bij ondernemers en mogelijkheden om dit draagvlak te verbeteren. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf