Inzicht in deelnamebereidheid voor beëindigingsregelingen in de veehouderij
9 maart 2023

Er is momenteel veel aandacht voor beëindigingsregelingen in de veehouderij. Het is een belangrijke pijler van het beleid. De overheid heeft hoge verwachtingen van deelnamebereidheid, maar is dat reëel?
CLM heeft dit in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgezocht. Deze informatie wordt door het PBL gebruikt om een juiste inschatting te kunnen maken van de effecten van het beleid, zoals binnen ‘de geraamde ontwikkelingen in nationale emissies van luchtverontreinigende stoffen 2023’.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf