Grutto’s en pesticiden
9 april 2021

Analyse op pesticiden in 14 weidevogelmonsters: 11 grutto eieren en 3 dode grutto’s. In de alle 14 monsters is DDT aangetroffen en in een adulte grutto is DEET aangetroffen. De mogelijke effecten van de gemeten concentraties en de mogelijke contaminatieroutes staan beschreven. Daarnaast vergelijken we onze resultaten met vergelijkbaar pesticideonderzoeken.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf