Roy Gommer
Roy Gommer
Ik laat het goede groeien door...

…in samenspraak met verschillende actoren tot oplossingen te komen. Flexibiliteit is belangrijk bij het verduurzamen. Er is niet één oplossing, maar men kan op meerdere manieren het doel bereiken. Ik vind het daarbij erg belangrijk om in samenspraak met de verschillende actoren tot oplossingen te komen.

Achtergrond

Ik ben erg inhoud gedreven, analytisch en praktisch ingesteld.

Favoriete impactdomein

Biodiversiteit.

Als ecoloog heb ik veel interesse in de natuurlijke omgeving en alles wat zich daarin bevindt.
Verbinding

Dirk Keuper

Bas Tinhout

Annemarie Dekker

Annemarie Dekker


Alice Blok
Meest aan mij gestelde vraag

Door in praktische oplossingen te denken en kansen te benutten.

Inspirerende cases

Binnen een project in de Veenkoloniën werken we als CLM aan de ontwikkeling van een meetinstrument, waarmee de hoeveelheid aan biodiversiteit op een bedrijf in beeld kan worden gebracht.

Het kan! Voor het verduurzamen van de landbouw zijn handelingsperspectief en het verdienmodel cruciaal. CLM werkt samen met verschillende ketenpartijen aan programma’s waarbinnen ondernemers daadwerkelijk worden beloond voor hun inspanningen om biodiversiteit te bevorderen. Deze ondernemers ontvangen een meerprijs voor hun producten. Verduurzamen kan dus!
Roy Gommer