Graskruiden voor een betere bodem (rapport)
14 maart 2022

In 2013 en 2014 voerden CLM en K&G Advies (K&G), samen met graszaadleverancier DLF en machinebouwers Vredo en Evers, een demonstratieproject (Praktijknetwerk) uit, rondom duurzaam graslandbeheer, met als titel ‘Netwerk Graslandverjonging’.
Een groot deel van de deelnemende veehouders was enthousiast over de resultaten van het project.
Tegelijkertijd gaven zij na afloop van het project aan, dat zij met experimenten wilden testen wat het effect op de kwaliteit van het grasland zou zijn, van meer kruiden en meerdere grassoorten en -rassen op het perceel. Kruiden zouden voordelen kunnen bieden voor:
1) de bodemkwaliteit,
2) de biodiversiteit en
3) evenwichtig rantsoen voor de koe.

In het kader van het programma ‘Kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag bodem’ hebben CLM, K&G en DLF, van provincie Gelderland een subsidie ontvangen, om praktijkonderzoek te doen naar de voordelen van graskruiden in de melkveehouderij. Het doel van het project is onderzoeken wat het effect van graskruiden is op:
• bodemstructuur
• wortelvorming en diepte van beworteling
• opbouw van extra organische stof in de bodem

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf