Duurzaamheid en biodiversiteit landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen
23 maart 2023

De gemeente Utrecht streeft naar een duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw op de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. Hier pachten twee bedrijven de landbouwgrond, Hofstede Rhijnauwen en de Zonnewijzer. CLM heeft op beide bedrijven de duurzaamheidsscan die in 2014 uitgevoerd is herhaald, in combinatie met interviews en een biodiversiteitsmonitoring. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf