Beoordelingskader groenblauwe dooradering
21 november 2022

Om de ambitie minimaal 10% groenblauwe dooradering (GBDA) in Nederland in 2050 daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een beoordelingskader ontwikkeld op verzoek van LandschappenNL. Dit beoordelingskader complementeert het 'Aanvalsplan Landschap', dat is gelanceerd in september 2022, als onder van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

>>> Lees meer

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf