Hoe verbeter je gezamenlijk de bodem – en waterkwaliteit in een gebied?
28 June 2022

Wat je in een gebied kunt doen om de bodem – en waterkwaliteit gezamenlijk te verbeteren ondervonden we in het project ‘Verbetering bodem-en waterkwaliteit’. De afgelopen 3 jaar heeft CLM dit vraagstuk opgepakt samen met akkerbouwers en bollentelers uit Creil en Espel (Flevoland), adviseurs van Delphy, bodemkundige Coen ter Berg en FAC. Hierbij werkten we samen met Waterschap Zuiderzeeland en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 

Wat een bedreiging was – aangesproken worden op waterkwaliteit – is omgezet naar een kans: investeren in gebiedskwaliteit (bodem en water) en toekomst van de duurzame landbouw. Dit waren de belangrijkste resultaten in het gebied:

  • Telers hebben nieuwe inzichten in geïntegreerde gewasbescherming.
  • Telers kunnen hun eigen bodem beoordelen en weten hoe ze hun bodemwaarnemingen kunnen omzetten naar maatregelen.
  • Betrokkenheid van andere partijen (erfbetreders) kwam van de grond.
  • Opgedane kennis bij de realisatie van wasplaatsen is breed verspreid. Door telers zelf, maar ook door aannemers en adviseurs.
  • Telers namen zelf verantwoordelijkheid en initiatief om zaken die (nog) niet goed gaan aan te pakken. En indien nodig sprak men elkaar daar op aan.

Nieuwsgierig geworden naar het project? Lees dan de interviews met ondernemers en de highlights van het project terug of blik terug door de video’s in de interactieve flyer aan te klikken. Het project kwam tot stand met ondersteuning van het waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland en financiering vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.