Uitnodiging webinar: ‘Efficiënt en verantwoord ontwormen van schapen, geiten en rundvee’
22 January 2024

Na een geslaagd webinar over het verantwoord ontwormen van paarden (terug te kijken via deze link: youtube.com/watch?v=z46ab5BYb0Q), organiseert CLM Onderzoek en Advies op 6 februari een editie over het ontwormen van drie andere diersoorten, namelijk: schapen, geiten en rundvee. Waar komen de ontwormingsmiddelen terecht en welke mogelijkheden zijn er om uitspoeling van de ontwormingsmiddelen te voorkomen? 

Webinar voor dierenartsen
Bewustwording over de effecten van diergeneesmiddelen op het milieu en kennisdeling over de mogelijkheden om het uitspoelen van die middelen te voorkomen zijn belangrijk. De dierenarts is een essentiële schakel in die kennisoverdracht. Daarom wordt op 6 februari een webinar voor dierenartsen georganiseerd over ‘Efficiënt en verantwoord ontwormen van schapen, geiten en rundvee’.

Programma

Tijdens dit webinar krijgt u inzicht in de emissieroutes en effecten van ontwormingsmiddelen bij schapen, geiten en rundvee. Daarnaast krijgt u handvatten voor een efficiënt en verantwoord wormbeheerprogramma via preventiemaatregelen, diagnostiek en doelgerichte behandeling. In de studio zullen Gerdien Kleijer (MSc., Platform Natuurlijke Veehouderij) en Monique Mul (PhD., CLM Onderzoek en Advies) aan tafel aanschuiven.

Meer info en aanmeldenhttps://www.knmvd.nl/agenda/efficient-en-verantwoord-ontwormen-van-schapen-geiten-en-rundvee/