Stikstofmaatregelen in de veehouderij
16 February 2023

Overzicht van ‘laaghangend fruit’

Greenpeace heeft CLM gevraagd een overzicht te schetsen van maatregelen, die op korte termijn (binnen enkele jaren) zijn in te voeren in de veehouderij, en bijdragen aan een reductie van de stikstofemissies. Van 16 maatregelen wordt aangegeven hoeveel het kan bijdragen aan de landelijke ammoniakemissiereductie (in kton), en in welke mate de maatregel ook een bijdrage levert aan andere duurzaamheidsthema’s.

Lees/download CLM-rapport 1133: Stikstofmaatregelen in de veehouderij, overzicht van 'laaghangend fruit'