Praktijkproef ganzen verjagen met een drone
13 March 2023

Ganzen verjagen met een drone, dat hebben de drone-pioniers van Drowgoo afgelopen voorjaar gedaan voor zes melkveehouders in de Starnmeerpolder. Zij wilden de ganzenoverlast aanpakken met dit innovatieve systeem. Met sensoren werden ganzen gedetecteerd en als ze er zaten kwam de drone in actie. Ten opzichte van het jaar ervoor is de schade afgenomen. In opdracht van de Dierenbescherming heeft CLM Onderzoek en Advies het project gemonitord en de resultaten opgeschreven.

Melkveehouders ervaren steeds meer overlast van ganzen. Vooral verlies van de eerste snede gras is kostbaar. Op verzoek van een studiegroep van melkveehouders in de Starnmeer heeft het bedrijf Drowgoo een demonstratie gegeven. Die werd met enthousiasme ontvangen en Drowgoo heeft twee maanden lang de ganzen uit de polder verjaagd. In goed overleg met de lokale jager zijn de vluchten uitgevoerd. De schade in 2021 nam af ten opzichte van 2020. De melkveehouders waren ook positief:

Ik zag gewoon minder ganzen.

Onderzoek
Op voorstel van CLM is ook een tweede polder met de sensoren gemonitord om het effect van de verjaging beter in beeld te krijgen. Hier zijn de ganzen niet met de drone verjaagd. De resultaten zijn vergeleken. Het bleek dat de schade in de Starnmeer iets meer is afgenomen ten opzichte van 2020, dan in de andere polder, 48% ten opzichte van 40%. Volgens CLM onderzoeker Dirk Keuper kunnen hier echter geen harde conclusies aan verbonden worden:

“Op het eerste gezicht ziet het er goed uit, maar dat verschil kan meerdere oorzaken hebben. Het is een praktijkproef waar je niet alle omstandigheden in de hand hebt.”

De Dierenbescherming onderstreept haar inzet voor dit onderzoek:

“Wij zien de drone als een diervriendelijk middel voor verjaging en als onderdeel van een toekomstige oplossing. Het zou goed zijn als overheden hierin investeren en zo de melkveehouders tegemoet komen.”

Tevreden gebruikers
Naast de analyse van schadecijfers zijn ook de melkveehouders bevraagd. Zij waren tevreden met de techniek, ze gaven de drone gemiddeld een 8,1. Ook bleek dat zij geen verstoring van vee of andere vogels zagen door de drone. Gewenning trad ook niet op tijdens de twee maanden, op het einde waren de ganzen even bang voor de drone. Wel kwamen ze minder vaak naar de weilanden.

Toekomstige inzet
Zowel de melkveehouders alsook Drowgoo waren tevreden met de inzet. Zij gaven aan in toekomst meer met de drone te willen werken, maar de kosten zijn daarvoor een probleem. Hiervoor kijkt men nadrukkelijk naar de provincie die tegemoetkomingen in schade uitkeert: “Ik heb liever een bijdrage in de kosten voor een drone, dan een bijdrage in de kosten voor gras.” Inzet in de toekomst biedt ook mogelijkheden om verder onderzoek te doen naar verbetering van de techniek.

Eerder publiceerde de Dierenbescherming een bericht over dit onderzoek.