Openstelling Bezem door de Middelenkast verruimd
22 October 2021

De openstelling van de actie Bezem door de Middelenkast in Overijssel en Noorderzijlvest is verlengd tot en met 3 november 2021. Bovendien kunnen alle agrariërs en loonwerkers in Overijssel zich nu aanmelden, dus ook veehouders die geen Boeren-voor-Drinkwater-deelnemer zijn. Eerder was deze groep uitgesloten van deelname. De actie in Noorderzijlvest blijft alleen open voor agrariërs uit de plantaardige sector. Ruim 230 agrariërs meldden zich al aan voor de actie in beide regio's.
Aanmelden kan via bezemdoordemiddelenkast.nl.

Agrariërs die gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast hebben staan die ze niet meer gebruiken en/of waar de toelating van is vervallen, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is gratis en anoniem. Zo kunnen restanten van niet-toegelaten en/of verouderde middelen laagdrempelig en verantwoord afgevoerd worden.
 
Hoe gaat de inleveractie?
Na aanmelding bezoekt een adviseur de ondernemer, samen lopen zij de middelenkast door. Met behulp van de online Bezemtool bekijken ze welke middelen kunnen worden afgevoerd. Een erkend afvalverwerker haalt de af te voeren middelen vervolgens op. De inzet van adviseurs van de gewasbeschermings-middelenhandel en de deelname van agrariërs is onmisbaar voor het slagen van deze acties.
 
Wie organiseert de bezemactie?
De Bezem door de middelenkast actie wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest (in Noorderzijlvest) en Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Vitens en Provincie Overijssel (in Overijssel). Bezem door de middelenkast wordt mede gefinancierd door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, verenigd via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL).
 
Wat is het nut van de bezemactie?
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle organisaties werken op deze wijze samen aan een betere kwaliteit van oppervlaktewater én grondwater.