Onderzoek aanpak stikstof: wat kosten de opties en hoe effectief zijn ze?
24 October 2022

CLM onderzocht voor ABN Amro de effectiviteit en kosten van veertien stikstofmaatregelen. Uitkopen is het meest effectief, maar ook een dure optie. Een pragmatische, op maat gesneden combinatie van maatregelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verlaging van de stikstofuitstoot in de melkveehouderij. Zo kan in een gebiedsaanpak een slimme mix aan maatregelen leiden tot de beoogde reducties.

Mogelijke maatregelen: soorten, effectiviteit en kosten
De effectiefste manier om de stikstofuitstoot in de melkveesector terug te dringen, is door de boeren uit te kopen, hun vergunningen in te nemen en restricties op te leggen voor het gebruik van de grond voor andere landbouwdoeleinden. Dat is ook veruit de duurste oplossing. De andere maatregelen zijn zowel managementmaatregelen (bijvoorbeeld verlaging van eiwit in het rantsoen), technische innovaties (zoals vergisting van mest) of andere structuurmaatregelen (omschakeling naar biologische landbouw). Uiteindelijk zal de optelsom van alle maatregelen voldoende moeten zijn om op een bedrijf - of in een gebied - de gewenste reductie te realiseren. Het onderzoek richt zich op de melkveehouderij omdat deze sector een relatief grote bijdrage moet leveren. De methode is echter ook toepasbaar voor andere sectoren. De landbouw is verantwoordelijk voor 60 procent van de totale uitstoot van stikstof in Nederland, volgens onderzoeksbureau TNO. Het ABN-advies kan melkveeboeren en bestuurders helpen bij „soms lastige keuzes”.

Meer info