Evaluatie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV)
29 July 2021

De provincie Noord-Brabant heeft CLM Onderzoek & Advies gevraagd een evaluatie uit te voeren van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV is een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderijbedrijf ‘zorgvuldig’ is en daarmee goed past in haar omgeving. 

De evaluatie richt zich op de vragen in welke mate de BZV bijdraagt aan de doelen als gesteld in de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood, hoe stakeholders de BZV beoordelen en of er verbetermogelijkheden zijn. Hiervoor zijn de invoergegevens van de BZV geanalyseerd en zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen.  

Lees of download het rapport

Naar het nieuwsbericht provincie Noord-Brabant