Energie besparen in de stal: nieuwe brochure
04 November 2019

Het traject startte in 2016. Er werden veel informatiebijeenkomsten voor veehouders georganiseerd over energiebesparing en -opwekking, met concrete voorbeelden. Drie voorbeeldbedrijven werden drie jaar lang gevolgd en begeleid door een adviseur, waaronder het bedrijf van de familie Oskam. Daarbij werden het energiegebruikspatroon van het bedrijf en de besparingsmogelijkheden in beeld gebracht. Op 30 oktober vond een afsluitende bijeenkomst plaats op het melkveebedrijf van de familie Oskam. Jan Oskam: “Door het traject heb ik veel inzicht gekregen in het energiegebruik op mijn bedrijf.

Stokje doorgeven
Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU)-directeur en stuurgroepvoorzitter van het traject Joris Hogenboom blikte in zijn inleiding terug op het traject en de geboekte resultaten. “We hebben veel bijeenkomsten gehad, veel informatie verzameld en geleerd van de praktijk. Al die ervaringen gaan we ontsluiten. In termen van energiebesparing, bijdragen aan het klimaat en de eigen portemonnee hebben boeren hier iets aan. Vanaf nu gaan we het stokje op andere manieren doorgeven.

Besparen is aantrekkelijk
Adviseur Greet Ruitenberg was drie jaar lang betrokken bij de voorbeeldbedrijven. “We hebben gekeken hoe we het thema energiebesparing aantrekkelijker konden maken voor boeren om mee aan de slag te gaan. Op het bedrijf moeten vaak meerdere factoren worden aan gepakt. Besparen is aantrekkelijk, voor jezelf als ondernemer en in collectief opzicht. In het traject zijn we bezig geweest met hoe de stal uiteindelijk vorm krijgt om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.
Jan Oskam gaf aan veel geleerd te hebben in het traject. “We zijn drie jaar aan het meten geweest op ons bedrijf. Nadat ik een nieuwe stal gebouwd had was mijn energieverbruikspatroon flink gestegen. Dat hebben we nu zoveel mogelijk naar beneden gebracht, al heb ik wel gezien dat je de grootste slagen kunt slaan door bij nieuwbouw goed te kijken naar de inrichting qua energieverbruik. In het traject heb ik veel inzicht gekregen in het energiegebruik op mijn bedrijf. Ik weet nu van verschillende apparaten en machines wat ze aan stroom verbruiken en monitor dat ook om tijdig in te kunnen springen als er iets verandert.

Brochure
Tijdens de eindbijeenkomst werd de brochure Energie besparen in de stal geïntroduceerd. De brochure laat zien welk energiegebruik op een bedrijf haalbaar is. Voor de vijf grote verbruikers, te weten melken, koelen, reinigen, drinkwatervoorziening en verlichting wordt aan de hand van vijf vragen aangegeven hoe een energiezuinige oplossing eruit ziet. En er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om het gebruik van op het bedrijf geproduceerde duurzame energie te verhogen.
Een energiezuinige oplossing is in aanschaf vaak wat duurder, maar in gebruik uiteindelijk voordeliger. Nu zijn investeringskosten vaak doorslaggevend bij de aankoop van apparatuur. Let niet alleen hierop, maar kijk naar de totale kosten voor de levensduur van apparatuur, dus inclusief energie- en onderhoudskosten. Er zijn al veel mooie oplossingen ‘op de markt’.

De brochure is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld. En uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies en Ruitenberg Advies.
Bij CLM is ook een gedrukt exemplaar te bestellen, o.v.v. publicatienummer 1006.

Achtergrond
Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Het traject wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen.

De adviesbureaus CLM, K&G, Van der Vaart, Van Wijk en Agrarisch Handels- en adviesbureau Wijsman organiseren met steun van provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling activiteiten om de weg richting een energieneutrale melkveehouderij onder de aandacht te brengen.

Lees en of download de complete brochure: Energiebesparing in de stal (pdf)