Aspergillus en azolen
3 februari 2023

Uitschakelen van een onbetrouwbare bron

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Adviespijler & Adviseurs

Onderzoeken
Peter Leendertse
Roy Gommer

Opdracht

Onderzoek via literatuuronderzoek, keteninterviews en metingen op locatie in welke mate groen-, hout-, en land- en tuinbouwafval een bron vormen voor de ontwikkeling en verspreiding van resistente Aspergillus fumigatus.

Impactdomein

Circulariteit
Maatschappij

Oplossing

Aspergillus fumigatus is een schimmel die een risico kan vormen voor zieke mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hij groeit op dood plantenmateriaal en produceert grote hoeveelheden. Deze sporen komen in de lucht en worden vervolgens door mensen ingeademd. Voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem kan dit zorgen voor ernstige longinfecties, met overlijden als mogelijk gevolg. De schimmel is afgelopen decennia resistent geworden tegen azolen. Behandeling van de schimmel met medische azolen werkt meestal niet meer. Het is aannemelijk dat de patiënten de resistente infectie hebben opgelopen door het inademen van resistente sporen uit het milieu. Door de belangrijkste plekken waar Aspergillus zich snel kan ontwikkelen en resistent kan worden te identificeren - de zogenaamde hotspots - is het mogelijk maatregelen toe te gaan passen om deze ontwikkeling te reduceren of - bij voorkeur - te voorkomen.

Partners

Samenwerking vindt plaats met laboratoria en onderzoekers van Groen Agro Control, Wageningen Universiteit en Radboud UMC.

Impact

CLM heeft vastgesteld dat bewaarhopen met bollen-, groen-, hout- en land- en tuinbouwafval in specifieke situaties kunnen fungeren als hotspot. Door het afval zo kort mogelijk op te slaan, zo snel mogelijk te verwerken en waar nodig af te dekken, lijkt ontwikkeling van resistente Aspergillus fumigatus sterk verminderd te kunnen worden. Voor de bollenteelt zijn deze maatregelen al verplicht gesteld via de toelating. De toepasbaarheid en effectiviteit van deze maatregelen moeten deels nog getest worden in vervolgonderzoek.

Media-aandacht

Vanwege de ernstige gevolgen voor verzwakte patiënten en de voortdurende discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land en tuinbouw krijgt dit CLM onderzoek veel media aandacht, onder andere wetenschapsprogramma Focus op NPO Radio 1 en het wetenschappelijke televisieprogramma De Kennis van Nu op NPO 2.