Vrijwillige kavelruil
💬 Toelichting

Door percelen te ruilen kunnen intensievere teelten uit en extensievere teelten ín het GWBG worden geplaatst.

🔗 Verwijzingen

https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/kavelruil-gemeente-waalre

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: +