Verplichte middelregistratie en terugkoppeling MBP
💬 Toelichting

Als agrariërs inzicht geven in hun registraties, kunnen drinkwaterbedrijven 1-op-1 feedback geven.

🔗 Verwijzingen

https://www.agrovision.com/nl/producten/teelt/uitwisselingen/afnemers

De Tweede Kamer heeft hierover recent een motie aangenomen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst- 35925-XIV-135.html

🟠 In ontwikkeling
💶 Effect op verdienvermogen: 0