Verplichte herverkaveling
💬 Toelichting

Als vrijwillig niet werkt kan kavelruil worden afgedwongen; is wel een bureaucratische, trage procedure.

🔗 Verwijzingen

Inmiddels minder traag: WILG-traject kan in 6 jaar. Maar is geen garantie dat grondgebruik (en dus ook toepassing van gbm) in de loop der tijd weer verschuift.

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: 0