Vergoeding voor minder kilo’s middel
💬 Toelichting

Bij geregistreerd middelengebruik kan een (trapsgewijze) vergoeding worden gekoppeld aan een reductie van het aantal gebruikte kilo’s middel.

🔗 Verwijzingen

Gebeurde iets vergelijkbaars in Duurzaam Schoon Grondwater (Limburg) tot ca. 2012. Premie voor lage score Milieubelastingspunten voor grondwater (MBP).

Bijv. PlanetProof (max. kgs. werkzame stof) gecertificeerde teelten ontvangen soms een meerprijs.

🟢 Tool bestaat al
💶 Effect op verdienvermogen: +