Vergoeding voor meerkosten/ minderopbrengst
💬 Toelichting

Het beperkte middelenpakket in GWBG kan leiden tot meerkosten (bijv. mechanische onkruidbestrijding) of minderopbrengsten (schade door ziekten of plagen).

🔗 Verwijzingen

Middelenpakket: www.nieuweoogst.nl/nieuws/2016/03/24/betere-schadevergoeding-drentsche-aa

Droogteschade: www.boerderij.nl/water-wordt-schaars-ook-voor-de-boer

Compensatie: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/01/10/lto-noord-wil-compensatie-drentse-boeren-in-waterwingebieden

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: ++