Teeltrisico’s van duurzaam loonwerk spreiden
💬 Toelichting

Vaste paragraaf in loonwerkovereenkomst waarin de risico’s van minder milieubelastende gewasbescherming worden gedeeld.

🔗 Verwijzingen

Pilot Alternatieven in loonovereenkomst

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: 0/+
Praktische pijlers
Om verduurzaming te kunnen versnellen, bieden onze adviezen houvast en handelingsperspectief. We opereren vanuit drie praktische pijlers:
  • Onderzoeken: praktijkgericht onderzoek waarmee we nieuwe wetenschappelijke inzichten toepasbaar maken voor de dagelijkse praktijk.
  • Ontwikkelen: ontwikkelen van ideeën en oplossingen ten behoeve van de uitvoering van duurzame pilots, plannen en processen.
  • Monitoren: meetbaar maken van resultaten van verduurzaming.