Ruilgrond aankopen buiten GWBG
💬 Toelichting

Door grondaankoop buiten GWBG en voorwaardelijke verpachting kunnen intensieve teelten worden uitgeplaatst uit GWBG.

🔗 Verwijzingen

Hier zijn nog geen voorbeelden van bekend.

🔴 Moet nog worden ontwikkeld
💶 Effect op verdienvermogen: +