Wilde zwijnen op weg in Nederland
1 maart 2015

Het rapport is een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te pakken. Studie verricht in opdracht van het Faunafonds. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf