Vleermuizen en pesticiden
1 december 2016

In vleermuizen en vleermuismest zijn zes respectievelijk 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de vleermuizen zijn gekomen. In hoeverre deze blootstelling tot schadelijke effecten leidt is lastig vast te stellen. Permethrin-gehalten in de vleermuizen zijn het hoogst. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf