Verkenning vrijwillige lokale klimaatcompensatie
1 februari 2015
Met een case studie voor de landbouw in gemeente Giessenlanden en provincie Zuid-Holland

Dit rapport is een verkenning van mogelijkheden voor vrijwillige lokale klimaatcompensatie, aan de hand van modelberekeningen voor landbouw- emissies en mogelijke klimaatmaatregelen in de gemeente Giessenlanden en de Provincie Zuid Holland. Aan de hand van de case worden kansen en barrières geschetst en een aanzet gegeven tot mogelijke rolverdelingen en regelgeving voor een succesvolle introductie van lokale klimaatcompensatie. Het doel van dit rapport is de discussie op gang brengen en interessante vervolgprojecten identificeren.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf