Score activiteiten op doelstellingen in de eco-regelingen van het Nationaal Strategisch Plan
27 maart 2022

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Boeren kunnen binnen de eco-regeling kiezen voor eco-activiteiten waarbij elke activiteit punten oplevert op de groene doelen klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap. Het doel van dit onderzoek is om tot een nationale score te komen van de eco-activiteiten door het organiseren en begeleiden van expertsessies. Uit de beoordeling komen verschillen naar voren in de mate waarin activiteiten een bijdrage leveren aan één of juist meerdere doelen. De context waarin activiteiten worden uitgevoerd zal de bijdrage in de praktijk bepalen.

Met bijdragen van Wim Dijkman.

Dit rapport is het resultaat van een studie om de activiteiten uit de eco-regelingen te scoren op hun bijdrage aan de groene doelen van de eco-regeling. De resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). In 2022 starten de voorbereidingen voor nationale regelingen en in 2023 begint de uitvoering van het nieuwe NSP-GLB.

We willen in het bijzonder de experts bedanken voor hun deelname aan de workshops en hun feedback op het proces. Dit zijn Gerard Ros (NMI-Agro), Gert-Jan Noij (Wageningen PlantResearch), Jan Peter Lesschen (Wageningen Environmental Research), Chris Koopmans (Louis Bolk Instituut), Janjo de Haan (Wageningen Plant Research), Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut), Dick Melman (Melman Ecologisch Advies) en Felix Bianchi (WUR). Ook willen we Udo Prins (Louis Bolk Instituut), Anne van Doorn en Berien Elbersen (Wageningen Environmental Research) bedanken voor hun kritische bijdragen in de beginfase van dit onderzoek.

Daarnaast willen we alle andere mensen in onze omgeving bedanken die aan ons werk hebben bijgedragen door stimulerende discussies en kritische beoordelingen van onze bevindingen. We zijn Roel Jongeneel van Wageningen Economic Research, Eric Hees, Peter Leendertse, Carin Rougoor en Annemarie Dekker van CLM dankbaar voor hun kritische reviews. In het bijzonder willen we Marleen Zanen en Remco Schreuder van RVO en Aard Mulders van LNV bedanken. Tot slot willen we stilstaan bij de bijdrage van Wim Dijkman, onze collega die tijdens de uitvoering van dit onderzoek onverwachts is overleden. Zijn deskundigheid en ervaring zijn van groot belang geweest bij het vormgeven van de werkzaamheden in dit onderzoek.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf