Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming
1 december 2016

Geïntegreerde gewasbescherming kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de teelt in de land- en tuinbouw. Door als ketenpartijen van teler tot afnemer gezamenlijk geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren is een stevige versnelling mogelijk.De Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming is tot stand gekomen door bijdragen van Agrifirm, BASF, Bayer, Belchim, BO-Akkerbouw, Certis, Cosun/IRS, CZAV, LTO Nederland, NAV, Nedato en CLM. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf