Review normbedragen ACSG
7 augustus 2020

De ACSG hanteert normbedragen voor landbouwschade als gevolg van
grondwateronttrekking. Deze rapportage beschrijft een toetsing van de gebruikte
achtergronddata en de gehanteerde methodiek om tot normbedragen te
komen. En doet voorstellen voor aanpassingen waar nodig.

Auteurs: Carin Rougoor, (Harm Wientjes (DLV Advies) en Wim Dijkman

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf