Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof
18 oktober 2019

Als onderdeel van het Nederlands klimaatbeleid wordt van de landbouw een extra koolstofvastlegging in de bodem verwacht. Dit rapport beschrijft bouwstenen voor een methodiek voor verwaarding van bodemkoolstof, een overzicht van mogelijke incentives en scenario’s voor de praktische opzet van een verwaardingssysteem. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf