Monitor regionaal eiwitrijk veevoer 2015
1 oktober 2015

Monitoring van het gebruik van regionaal geproduceerd eiwitrijk veevoer. Deze monitor geeft inzicht in de voortgang die wordt gemaakt in de keten van dierlijke producten, met het gebruik van regionale eiwitrijke grondstoffen voor veevoer zoals dit is overeen gekomen in het Verbond van Den Bosch. Met dit verbond uit 2011 hebben organisaties vanuit de veehouderijsector, veevoer- en vleesindustrie, retail en overheid, afspraken gemaakt om de duurzaamheid van de veehouderij te vergroten.
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek van 2014 (Balkema et al. 2014). In dit onderzoek zijn meer veevoer-bedrijven meegenomen en is een bredere vraagstelling via een uitgebreidere internetenquête uitgezet. In 2014 is een korte enquête uitgevoerd via email en telefoon.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf