Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties
22 september 2023

Het rapport (download helemaal onderaan pagina) beschrijft de resultaten van keldermetingen op twee melkveebedrijven in de periode mei-december 2020.


Robin Cranendonk schreef zijn eindscriptie voor de opleiding ‘Integrale Veiligheidskunde’ aan Hogeschool Inholland, over risico’s van mestgassen, op basis van onderzoek dat hij bij CLM uitvoerde in de periode februari-mei 2021. In het onderzoek komen vooral maatregelen aan de orde, die veehouders op korte of lange termijn kunnen doorvoeren om veiliger te werken. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf