Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties
10 december 2020

Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM, waarin op twee melkveebedrijven continumetingen werden uitgevoerd in de mestkelders. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf