Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020
1 maart 2015

Voor provincie Zuid-Holland heeft CLM een nieuw toekomstig faunabeheerplan voor ganzen  geschreven, voor 2015-2020. Met een praktische insteek een en checklist waarmee de regiogroepen en WBE’s jaarlijks de voortgang monitoren. In het faunabeheerplan wordt zowel het beheer van de standganzen als de wintergasten beschreven.

Naast het Faunabeheerplan zijn er vier regiobijlagen, met de medewerking van W. van den Assem:

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf