Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit
1 oktober 2016

Om inzicht te krijgen in het vóórkomen en de mogelijke ongewenste effecten van diergeneesmiddelen in water heeft CLM in opdracht van STOWA, enkele provincies, waterschappen en Vewin, het diergeneesmiddelengebruik geïnventariseerd en de mogelijke effecten op de waterkwaliteit in beeld gebracht. Risico’s zijn afhankelijk van de omvang van het gebruik, de afbreekbaarheid en mobiliteit van de actieve stof in mest en in de bodem, en de concentraties die giftige effecten veroorzaken in oppervlaktewater. Het onderzoek was gericht op gebruik in de veehouderij.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf