Deelrapportage ‘Natuurinclusieve landbouw: kennis, ervaring en kansen in beeld’
29 augustus 2023

In het najaar van 2022 is met een online enquête informatie opgehaald over hoe agrariërs in het Drentsche Aa-gebied denken over natuurinclusieve landbouw (NIL), welke ervaring zij ermee hebben en welke kansen zij zien voor NIL in de toekomst. Circa 1 op de 5 agrariërs in het gebied heeft aan de oproep om de enquête in te vullen gehoor gegeven.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf