Bas Tinhout
Bas Tinhout
Ik laat het goede groeien door...

mijn kennis en ervaring te vertalen naar praktijkgerichte tools en handleidingen om agrariërs richting te geven en inspiratie te bieden op het gebied van duurzame landbouw.

Achtergrond

Zowel op nationaal als internationaal niveau heb ik binnen natuur- en klimaatbeleid gewerkt als vrijwilliger op een gemengd biologisch bedrijf. Zo weet ik de vraag van opdrachtgevers in verschillende perspectieven te zien en mijn beleidsmatige én praktijkkennis en -ervaring in te zetten. Deze brede oriëntatie maakt dat ik met creatieve oplossingen kom waar opdrachtgevers nog niet aan hadden gedacht.

Favoriete impactdomein

Biodiversiteit. Ik werk het liefst aan het stimuleren van biodiversiteit binnen een agrarisch bedrijf. Dit is voor veel agrariërs een relatief nieuw thema, maar kan agrariërs helpen zowel een maatschappelijke bijdrage te leveren als een toepassing binnen hun bedrijfsvoering te vinden.

De grootste uitdaging is hoe biodiversiteit tastbaar te maken en daar zoek ik voor agrariërs haalbare manieren voor.
Verbinding

Roy Gommer

Jenneke van Vliet

Margot Veenenbos

Meest aan mij gestelde vraag

Het tastbaar maken van biodiversiteit is van groot belang voor de agrariër om het nut van bescherming in te zien. Ik werk graag aan tools voor het makkelijk en kosten-efficiënt monitoren van biodiversiteit.

Inspirerende cases

Het komen tot een praktisch haalbaar telprotocol voor het meten van de mate van biodiversiteit op akkerbouwbedrijven.

Het kan! Beleidsmatig is er een grote verandering gaande in het denken en doen. EU GreenDeals en beleidsnota’s vanuit de Rijksoverheid staan bol van termen die het CLM al 40 jaar roept en samen met agrariërs in de praktijk brengt. De tijd is rijp om de komende jaren grote stappen te zetten.
Bas Tinhout