Boer zoekt vleermuis Zuid Holland 2018-2019
11 februari 2020

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het project Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland 2018-2019. Op 25 bedrijven binnen de ANV’s Den Hâneker en Geestgrond zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de vleermuizen te bevorderen. Daarnaast is er op diezelfde bedrijven gemonitord. Maar liefst 8 van de 12 soorten die in de provincie Zuid-Holland voorkomen zijn waargenomen op deze bedrijven. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf